Документи1 Обявление за процедура за набиране на оферти предложения. Застраховка "Злополука на учащи", учители и служители.


2 Търг вендинг автоммати, диспенсъри и кафе машина - образци на документи


3 Търг вендинг автомати, диспенсъри и кафе машина -тръжна документация


4 Заповед за избор на доставчици по Схема "Училищно мляко"и схема "Училищен плод"


5 Търг вендинг автомати, диспенсъри и кафе машина - договор за наем


6 Търг физкултурен салон - тръжна документация


7 Търг физкултурен салон - образци на документи


8 Търг физкултурен салон - договор за наем


9 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”


10 Декларация за информираност и съгласие за награждаване.


11 "ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО" РЕГЛАМЕНТ


12 Формуляр за директори и управленски училищми екипи.


13 Формуляр за учители и учителски екипи.


14 "ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО"