I място футбол общински ученически игри 2019

I място за водения от Г-н Борисов отбор по футбол на общинските ученически игри 2019:
Живко Железов Vв
Корай-Джан Идириз Vв
Юлиян Иванов VIа
Владимир Данчев VIв
Георги Георгиев VIв
Димитър Димиртов VIв
Калоян Патлеев VIв
Мерич Мехмед VIв
Беркай Ахмедов VIIа
Виктор Петров VIIа
Венислав Георгиев VIIб
Даниел Георгиев VIIб
Джан Ахмедов VIIб
Ивайло Димитров VIIб
Севдим Исмаилов VIIб


2019-10-11

I място отборно и много индивидуални призови места на общинския крос "ЗЛАТНА ЕСЕН 2019"

I място отборно и I място за най-масово участие за учениците на II ОУ "Д-р П. Берон, водени от г-н Б. Борисов, на организирания от УСШ "Хан Крум" и община Шумен КРОС "ЗЛАТНА ЕСЕН 2019".
Ето и имената на учениците спечелили индивидуални награди:
Калина Димова VIб - I място;
Андрея Станчева IVа - III място;
Мерич Мехмедов VIв - III място;
Даниел Тодоров IIIб - IV място;
Йосиф Савов IVб - V място;
Елеонора Тодорова IIIб - VI място.


2019-10-03

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА

По повод 24 май - Ден на славянската писменост и култура, г-жа Йорданка Маринова, заедно с други изявени учители от цялата страна присъства на приема на Презедента на Република България, където и бе връчена наградата УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА.


2019-05-28

Призови места за наши ученици на национален конкурс

Наши ученици, водени от г-н Стоян Митев, бяха наградени на 24-то издание на националния конкурс за мултимедийни презентации “Природата-моето вдъхновение”.
Първо място
Радостина Иванова Михайлова-VІв
Виктория Добромирова Жечева-VІв
Рая Даниелова Тодорова-VІв
Второ място
Александра Ивкова Стойчева-VІб
Мира Богданова Ангелова-VІб
Трето място
Айлин Бедатова Хюсеинова-VІб
Полина Миленова Иванова-VІб

2019-05-28

prev
12345678910
next