Призови места за наши ученици на национален конкурс

Наши ученици, водени от г-н Стоян Митев, бяха наградени на 24-то издание на националния конкурс за мултимедийни презентации “Природата-моето вдъхновение”.
Първо място
Радостина Иванова Михайлова-VІв
Виктория Добромирова Жечева-VІв
Рая Даниелова Тодорова-VІв
Второ място
Александра Ивкова Стойчева-VІб
Мира Богданова Ангелова-VІб
Трето място
Айлин Бедатова Хюсеинова-VІб
Полина Миленова Иванова-VІб

2019-05-28