I място отборно и много индивидуални призови места на общинския крос "ЗЛАТНА ЕСЕН 2019"

I място отборно и I място за най-масово участие за учениците на II ОУ "Д-р П. Берон, водени от г-н Б. Борисов, на организирания от УСШ "Хан Крум" и община Шумен КРОС "ЗЛАТНА ЕСЕН 2019".
Ето и имената на учениците спечелили индивидуални награди:
Калина Димова VIб - I място;
Андрея Станчева IVа - III място;
Мерич Мехмедов VIв - III място;
Даниел Тодоров IIIб - IV място;
Йосиф Савов IVб - V място;
Елеонора Тодорова IIIб - VI място.


2019-10-03