I място в областния кръг на олимпиада "Знам и мога"

Даниел Стефанов Димов от IVа клас, с класен ръководител г-жа Ж. Ангелова, се класира на I място в областния кръг на олимпиада "Знам и мога" за 2018 година. Заедно с още трима ученици от област Шумен, той се яви на националното финално състезание, където зае престижното 12 място.


2018-04-19