Две I места на Националния конкурс "Природата - моето вдъхновение

Национален конкурс за детско творчество: "Природата - моето вдъхновение:

I място за Женя Момчилова, III клас в раздел: изобразително изкуство I-IV клас
I място за Деяна Димова VII клас в раздел: мултимедийна презентация.
Грамоти за принос в подготовката на учениците получиха: г-жа Теодора Радева и г-н Стоян Митев.


2018-05-08