Състезние по Краснопис и Правопис за I и II клас.

Участие в състезанието взеха 11 отбора от 6 шуменски училища. Журито в състав: Доц. д-р К. Йочева, гл. ас. Сн. Добрева - преподаватели по методика на български език и литература в начален етап към ШУ и Ю. Христова - старши експерт в отдел "Образование, наука и развитие" на община Шумен, отсъди:
Отборно класиране:
I клас: 1 място: II ОУ „Д-р П. Берон” - 585 точки;
2 място: IX ОУ "П. Волов" - 550 точки;
3 място: СУ "С. Доброплодни" - 533 точки.
II клас: 1 място: СУ „П. Волов” - 649 точки;
2 място: НУ "Княз Борис I" - 621 точки;
3 място: НУ "И. Р. Блъсков" - 586 точки.
Индивидуално класиране:
I клас: 1 място: Анита Филипова - II ОУ „Д-р П. Берон” - 75 точки;
1 място: Грациела Йорданова - II ОУ „Д-р П. Берон” - 75 точки;
1 място: Симона Димова - IX ОУ „П. Волов” - 75 точки;
2 място: Сара Карагьозян НУ "И. Р. Блъсков" - 74 точки.
2 място: Яна Савчева II ОУ „Д-р П. Берон” - 74 точки;
3 място: Александър Петков СУ "С. Доброплодни" - 73 точки;
3 място: Елена Иванова II ОУ „Д-р П. Берон” - 73 точки;
3 място: Кристина Йорданова IX ОУ "П. Волов" - 73 точки;
3 място: Лиана Дойчева II ОУ „Д-р П. Берон” - 73 точки;
3 място: Стела Иванова СУ "С. Доброплодни" - 73 точки.
Индивидуално класиране:
II клас: 1 място: Бела Капралова - СУ "П. Волов” - 84 точки;
1 място: Силвена Бозова - СУ "П. Волов” - 84 точки;
2 място: Иво Венков - СУ "П. Волов” - 82 точки;
3 място: Кирила Кирилова - СУ "П. Волов” - 81 точки;
3 място: Мартин Петков - НУ "Княз Борис I” - 81 точки;
3 място: Пламена Колева - СУ "П. Волов” - 81 точки;
3 място: Синтия Ламбов - II ОУ „Д-р П. Берон” - 81 точки.
Протоколите с резултатите на всички участници са изпратени на електронните пощи на училищата участници.

2018-05-11