I място волейбол момичета

I място за водения от г-н Борисов отбор (момчета) на Базовото училище на общиските ученически игри по волейбол. Имената на момичетата: Аделина Славова VIб, Айлин Хюсеинова VIб, Кристина Минчева VIб, Никол Димитрова VIIб, Ива Трендафилва Vа, Полина Иванова VIб, Мира Ангелова VIб, Александра Ангелова VIб, Ани Петрова VIб и Ебру Рамаданова Vв. 


2019-02-12