Проекти


Твоят час

Проект "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж " 2014-2020 г. : BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)"

 

#

Дейност / Име

Тип занимание

Брой ученици

1

Богатството на българския език

Обучителни затруднения

10

2

Занимателна математика

Занимание по интереси

15

3

Опознай родния край

Занимание по интереси

19

4

Творческа работилница

Занимание по интереси

20

5

Спорт и здраве

Занимание по интереси

25

6

Без математика не мога

Обучителни затруднения

10

7

Вокално-танцувална формация Шаренийки

Занимание по интереси

23

8

Да живеем здравословно

Занимание по интереси

20

9

Математика за всеки

Обучителни затруднения

10

10

Математика, ура!

Обучителни затруднения

10

11

От нищо нещо

Занимание по интереси

16

12

Творя и се забавлявам

Занимание по интереси

18

13

Художествени занаяти

Занимание по интереси

23