Калина Вълканова Маринова

Заместник-директор
054 901505; 0878 882201
e-mail: k.marinova@bazovo.com

още

Светлозара Бисерова Спасова

Старши учител
0879 214757
e-mail: s.spasova@bazovo.com

още

Марта Дончева Добрева

Старши учител
0879 214723
e-mail: m.dobreva@bazovo.com

още

Виолина Кръстева Гинева

Старши учител
0878 882216
e-mail: v.gineva@bazovo.com

още

Емилия Христова Лаловска

Старши учител
0879 214717
e-mail: e.lalovska@bazovo.com

още

Теодора Цветанова Радева

Старши учител ЦДО
0879 214792
e-mail: t.radeva@bazovo.com

още

Пепа Иванова Колева

Старши учител
0879 214781
e-mail: p.koleva@bazovo.com

още

Румянка Тодорова Савова

Старши учител
0879 214 787
e-mail: r.savova@bazovo.com

още

Анелия Христова Веждарова

Старши учител
0879 214733
e-mail: a.vezhdarova@bazovo.com

още

Йорданка Станева Маринова

Старши учител
0879 214780
e-mail: y.marinova@bazovo.com

още

Йорданка Тодорова Тодорова

Учител ЦДО
0879214756
e-mail: y.todorova@bazovo.com

още

Снежана Добрева Куртева-Кубадинoва

Старши учител ЦДО
0879 214716
e-mail: s.kubadinova@bazovo.com

още

Елена Георгиева Боянова

Старши учител
054 901555
0879214747
e-mail: e.boqnova@bazovo.com

още

Тодорка Петкова Върбанова

Старши учител
0879 214714
e-mail: t.varbanova@bazovo.com

още

Красимира Петева Чепишева

Учител
0879 214786
e-mail: k.chepisheva@bazovo.com

още

Жанета Емандиева Иванова

Старши учител
0879 214779
e-mail: j.ivanova@bazovo.com

още

Антоанета Кръстева Ковачева

Старши учител
0879 214785
e-mail: a.kovacheva@bazovo.com

още

Лучия Христова Донева-Ламбова

Старши учител
0879 607709
e-mail: l.lambova@bazovo.com

още

Димитринка Николова Панова

Старши учител
0879 838889
e-mail: d.panova@bazovo.com

още

Стоян Тодоров Митев

Старши учител
0879 214710
e-mail: s.mitev@bazovo.com

още

Борислав Богомилов Борисов

Старши учител
0879 214712
e-mail: b.borisov@bazovo.com

още

Христомила Гошева Станева

Старши учител
0879 214726
e-mail: h.staneva@bazovo.com

още

Стефанка Стоянова Вичева

Завеждащ административна служба
0878 882202; 054 913 400
e-mail: s.vicheva@bazovo.com

още

Дианkа Костова Атанасова

Домакин
0878 882203
e-mail: d.atanasova@bazovo.com

още

Надежда Димитрова Янчева

Главен счетоводител
тел.0878 882215
e-mail: n.yancheva@bazovo.com

още

Ивелина Людмилова Чаушева

Старши учител
GSM:0878265371
e-mail: i.chausheva@bazovo.com

още

Павел Иванов Павлов

Директор
0878400257, 054 913 400
e-mail: p.pavlov@bazovo.com

още

Недялка Валентинова Митич

Учител
0879 214789
e-mail: n.mitich@bazovo.com

още

Мелин Бейнур Мехмед

Учител ЦДО
0896574003
e-mail: m.mehmed@bazovo.com

още

Мариана Стефанова Стефанова

Технически изпълнител
0877928518<br /> 054/913 400 -канцелария
e-mail: m.stefanova@bazovo.com

още

Румяна Илиева

Старши учител
0878460891
e-mail: r.ilieva@bazovo.com

още

Веселина Тодорова Георгиева

Учител ЦДО
0879214727
e-mail: v.georgieva@bazovo.com

още

Живка Йорданова Ангелова

Старши учител ЦДО
0879455096
e-mail: j.angelova@bazovo.com

още

Мариана Стефанова Стойнева

Старши учител
0878357923
e-mail: m.stoineva@bazovo.com

още

Стефка Кръстева Павлова

Старши учител
0879454055
e-mail: s.pavlova@bazovo.com

още

Елис Фуат Салим

Учител ЦДО
0879214711
e-mail: e.salim@bazovo.com

още

Мария Йорданова Николова

Учител ЦДО
0878460908
e-mail: m.nikolova@bazovo.com

още

Елисавета Атанасова Стойчева

Старши учител
0879214713
e-mail: e.stoyceva@bazovo.com

още

Ралица Юлиева Стоянова

Учител ЦДО
0878353073
e-mail: r.stoyanova@bazovo.com

още

Румяна Крумова Йорданова

Учител ЦДО

e-mail: r.yordanova@bazovo.com

още

Нора Станева

Психолог
087 683 5550
e-mail: n.staneva@bazovo.com

още

Дафинка Атанасова

Старши учител
0879 214793
e-mail: d.s.atanasova@bazovo.com

още

Ивелина Костова Иванова

Ресурсен учител
087 835 3426
e-mail: i.kostova@bazovo.com

още

Радостина Кирилова Недялкова

Педагогически съветник
087 835 3436
e-mail: r.nedialkova@bazovo.com

още

Ивалин Жеков Иванов

Старши учител

e-mail: i.ivanov@bazovo.com

още

Яна Огнянова Кубадинова

Учител ЦДО
0879214799
e-mail: y.kubadinova@bazovo.com

още

Вера Николова Станева

Учител ЦДО
0879214795
e-mail: v.staneva@bazovo.com

още

Рени Димитрова Русева

Учител
0878882209
e-mail: r.ruseva@bazovo.com

още

Теодора Илиянова Гъркова-Стефанова

Учител ЦДО
0879214715
e-mail: t.stefanova@bazovo.com

още

Ася Попова

Учител
0879214736
e-mail: a.popova@bazovo.com

още

Нели Петева Димитрова

Учител
0879214709
e-mail: n.dimitrova@bazovo.com

още

Налян Назимова Чакърова - Саамиева

Учител
тел. 0879214796
e-mail: n.saamieva@bazovo.com

още

Вяра Йорданова

Старши учител

e-mail: v.yordanova@bazovo.com

още