Профил


Име: Красимира Петева Чепишева
E-mail: k.chepisheva@bazovo.com

0879 214786
Файлове
родителска среща
На 18.09.2013 г.от 18.00ч. ще се проведе родителска среща в кабинет №16а.
откриване на учебната година
Откриването на учебната 2013-2014 г. ще бъде на 16.09.(понеделник)2013 г.от 10.00 ч.