Профил


Име:
E-mail: @bazovo.com

Файлове
родителска среща
Уважаеми родители, на 23.10.2013 година-сряда от 18.00 часа във Второ основно училище"Д-р Петър Берон" ще се проведе родителска среща по проблеми на обучението и дисциплината на учениците от 7Б клас.Заповядайте!
откриване на учебната година
Уважаеми ученици, тържественото откриване на учебната 2013/2014 година ще започне в 10.00 часа на 16.09. в двора на 2 ОУ "Д-р Петър Берон"
родителска среща
Уважаеми родители, на 18.09.2013 година от 18.00 часа в кабинет №33 на втория етаж ще се проведе родителска среща. Заповядайте!