Профил


Име: Антоанета Кръстева Ковачева
E-mail: a.kovacheva@bazovo.com

0879 214785
Файлове
родителска среща
На 18.09.2013 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща в кабинета по математика.
необходими материали за учебната 2013-2014 г
Откриването на учебната 2013-2014 г. ще се състои на 16.09.(понеделник) 2013г. от 10 часа.