Профил


Име: Стоян Тодоров Митев
E-mail: s.mitev@bazovo.com

0879 214710
Файлове
необходими учебни тетрадки по ЧП, ХООС и физика и астрономия
Учебните тетрадки по ХООС /химия/ в VІІ клас ще бъдат, закупени колективно. Цената на една учебна тетрадка е 4.90 лв.При колективно закупуване отстъпката е 22% - 3.82 лв.За физика и астрономия - 3.90 лв., с отстъпка - 3.04 лв.
необходими учебни тетрадки по ЧП, ХООС и физика и астрономия
Учебните тетрадки по ХООС /химия/ в VІІ клас ще бъдат, закупени колективно. Цената на една учебна тетрадка е 4.90 лв.При колективно закупуване отстъпката е 22% - 3.82 лв.За физика и астрономия - 3.90 лв., с отстъпка - 3.04 лв.
необходими учебни тетрадки по ЧП, ХООС и физика и астрономия
Учебните тетрадки по Човекът и природата в VІ клас ще бъдат, закупени колективно. Цената на една учебна тетрадка е 4.90 лв.При колективно закупуване отстъпката е 22% - 3.82 лв.
необходими учебни тетрадки по ЧП, ХООС и физика и астрономия
Учебните тетрадки по Човекът и природата в VІ клас ще бъдат, закупени колективно. Цената на една учебна тетрадка е 4.90 лв.При колективно закупуване отстъпката е 22% - 3.82 лв.
необходими учебни тетрадки по ЧП, ХООС и физика и астрономия
Учебните тетрадки по Човекът и природата в V клас ще бъдат, закупени колективно. Цената на една учебна тетрадка е 4.90 лв.При колективно закупуване отстъпката е 22% - 3.82 лв.
необходими учебни тетрадки по ЧП, ХООС и физика и астрономия
Учебните тетрадки по Човекът и природата в V клас ще бъдат, закупени колективно. Цената на една учебна тетрадка е 4.90 лв.При колективно закупуване отстъпката е 22% - 3.82 лв.
необходими учебни тетрадки по ЧП, ХООС и физика и астрономия
Учебните тетрадки по Човекът и природата в V клас ще бъдат, закупени колективно. Цената на една учебна тетрадка е 4.90 лв.При колективно закупуване отстъпката е 22% - 3.82 лв.
Ученическо състезание -Бедствия, аварии и катастрофи-2015
ІІІмясто в районното ученическо състезание Отборът на ІІОУ “Д-р П.Берон” гр.Шумен в състав: 1.Александър Петков Величков -VІІа клас 2.Борислав Венциславов Вичев -VІб клас 3.Светослав Лъчезаров Боев -VІб клас 4.Сонер Дурхан Хасан – VІб клас 5.Габриел Димитров Балев - VІб клас
Областни кръгове на олимпиадите по химия и ООС и физика
ІІІмясто химия и ООС и ІІІмясто физика за Даяна Иванчева от VІІа на областните кръгове на олимпиадите през 2015г.
Национален конкурс"Природата -моето вдъхновение"е
ІІІмясто за мултимедийна презентация в националния конкурс за Йозлям Нурханова от VІб клас-април 2015г.
Областно състезание на ученическите екипи по първа помощ
Български червен кръст Областно състезание на ученическите екипи по първа помощ Класиране 1.ІІОУ “Д-р П.Берон” гр.Шумен– Імясто 2.СОУ “Св.св.Кирил и Методий” гр.Смядово-ІІмясто 3.СОУ “И.Е.Български”-ІІІмясто Отборът на ІІОУ “Д-р П.Берон” гр.Шумен в състав: 1.Александър Петков Величков -VІІа клас 2.Борислав Венциславов Вичев -VІб клас 3.Светослав Лъчезаров Боев -VІб клас 4.Сонер Дурхан Хасан – VІб клас 5.Габриел Димитров Балев - VІб клас