II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Гражданска защита

Обучение по гражданска защита в начален етап, учебна 2023/2024 г.

Обучение по гражданска защита в прогимназиален етап, учебна 2023/2024 г.