II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Безопасност на движение по пътищата

План за безопасност на движение по пътищата

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата на МОН за 2021-2030г.

План-програма БДП

График за провеждане на часовете по БДП в начален етап за 2 учебен срок 2022/2023 г.

График за провеждане на часовете по БДП в прогимназиален етап за 2 учебен срок 2022/2023 г.

123