II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Обществен съвет

Правилник на обществения съвет към II ОУ „Д-р П. Берон“, град Шумен

Учредителен протокол 2019

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

123