II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Олимпиади и състезания

Областен кръг на олимпиадата по Български език и литература 2021

Областен кръг на олимпиадата за IV клас Знам и мога 2021

Областен кръг на олимпиадата по Биология и здравно обрзование 2021

Областен кръг на олимпиадата по Физика 2021

Областен кръг на олимпиадата по география 2021

123