II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Мерки за намаляване рисковете от предаване на COVID-19

Заповед РД22-3099

Декларация за ученици до 14 години

Декларация ученици над 14 години

Декларация за ученици със СОП

Правила за организиране и провеждане на образователен процес в условията на COVID 19

Правила за обучение в електронна среда от разсояние в условията на COVID-19 през учебната 2020_2021 година

Правила за поведение при съмнение за COVID-19