II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Мерки за справяне с насилието и агресията

План за работата на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“

Превенция на агресията документ 1

Превенция на агресията документ 3

Превенция на агресията документ 4

https://www.116111.bg

https://sacp.government.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0

116111