II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Назад

I място футбол общински ученически игри 2019

публикувано на: 11 окт. 2019

I място за водения от Г-н Борисов отбор по футбол на общинските ученически игри 2019:
Живко Железов Vв
Корай-Джан Идириз Vв
Юлиян Иванов VIа
Владимир Данчев VIв
Георги Георгиев VIв
Димитър Димиртов VIв
Калоян Патлеев VIв
Мерич Мехмед VIв
Беркай Ахмедов VIIа
Виктор Петров VIIа
Венислав Георгиев VIIб
Даниел Георгиев VIIб
Джан Ахмедов VIIб
Ивайло Димитров VIIб
Севдим Исмаилов VIIб

Още новини