II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Официална униформа

Какво преставлява официалната униформа?

„СИЛУЕТ 2002“ ЕООД

бул. „В. Преслав“ № 9

тел.: 0897515108

www.siluetbg.eu                                                                                                                                                                                                                  

ценова листа за доставка и изработка на елементи официална ученически униформа

 1. Сако – 28,00 лева

 2. Пола – 22,00 лева

3. Риза – 18,00 лева

4. Вратовръзка – 6,00 лева + 1,00 лев лого

5. Шал – 6,00 лева + 1,00 лев лого

02.06.2020 г.

Гр. Шумен  

123