II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Униформа

Заповед за въвеждане на задължителна униформа в училище

График за поръчка на ученическа униформа за учебната 2022/2023 година.

„СИЛУЕТ 2002“ ЕООД

бул. „В. Преслав“ № 9

тел.: 0897515108

www.siluetbg.eu