II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Училищни планове

1 Превенция на агресията документ 3

2 Годишен план за дйността на II ОУ

3 Стратегия за развитие на училището за периода 2016 – 2020 г.

4 Учебен план 1а 20/21

5 Превенция на агресията документ 1

6 Учебен план 1б 20/21

7 Учебен план 1в 20/21

8 Учебен план 2а 20/21

9 Учебен план 6б 20/21

10 Система от символи на качествени показатели,които определят степента на постигане на очакваните резултати от обучението на учениците от I,II и III клас за учебната 2020/2021 година

11 Учебен план 3в 20/21

12 Учебен план 3г 20/21

13 Учебен план 4а 20/21

14 Учебен план 4б 20/21

15 Учебен план 4в 20/21

16 Учебен план 4г 20/21

17 Учебен план 5а 20/21

18 Учебен план 5б 20/21

19 Учебен план 5в 20/21

20 Учебен план 6а 20/21

21 Учебен план 2в 20/21

22 Учебен план 2г 20/21

23 Учебен план 3а 20/21

24 Учебен план 3б 20/21

25 Учебен план 2б 20/21

26 Превенция на агресията документ 4

27 Учебен план 6в 20/21

28 Учебен план 7а 20/21

29 Учебен план 7б 20/21

30 Учебен план 7в 20/21