II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Заповеди

Заповед за възстановяване на учебни занятия за VІ клас

Заповед почивни дни 30.04.2021-09.05.2021

Заповед образователен процес от 26.04.2021г.

Заповед пролетна ваканция 2021г.

123