II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Профил на купувача

Търг за отдаване под наем на физкултурен салон – договор

Търг за отдаване под наем на физкултурен салон – образци на документи за участие

Търг за отдаване под наем на физкултурен салон – условия за участие

Търг за отдаване под наем на физкултурен салон – обява

Избор на фирма-доставчик на ученически униформи 01.06.2020-31.05.2023