II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Учители

Павел Павлов

директор

Тел: 0878400257

Тел: 054913400

E-mail: p.pavlov@bazovo.com

Портфолио

Калина Маринова

заместник-директор

Тел: 0878882201

Тел: 054913638

E-mail: k.marinova@bazovo.com

Портфолио

Живка Ангелова

старши учител Iа клас

Тел: 054913400

E-mail: j.angelova@bazovo.com

Портфолио

Людмила Иванова

старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Ia клас

Тел: 0878460892

Тел: 054913400

E-mail: l.karaivan@bazovo.com

Портфолио

Пепа Колева

старши учител Iб клас

Тел: 0879214781

Тел: 054913400

E-mail: p.koleva@bazovo.com

Портфолио

Мария Вакова

учител в група за целодневна организация на учебния ден Iб клас

Тел: 0878882209

Тел: 054913400

E-mail: m.vakova@bazovo.com

Елена Боянова

старши учител Iв клас

Тел: 0886814941

Тел: 054913400

E-mail: e.boqnova@bazovo.com

Портфолио

Илияна Йорданова

учител в група за целодневна организация на учебния ден Iв клас

Тел: 054913400

E-mail: i.yordanova@bazovo.com

Портфолио

Стефка Павлова

старши учител IIа клас

Тел: 0879454055

Тел: 054913400

E-mail: s.pavlova@bazovo.com

Портфолио

Татина Тодорова

учител в група за целодневна организация на учебния ден IIа клас

Тел: 054913400

E-mail: t.todorova@bazovo.com

Портфолио

123