II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Учители

Павел Павлов

Директор

Тел: 0878400257

Тел: 054913400

E-mail: p.pavlov@bazovo.com

Портфолио

Калина Маринова

Заместник-директор

Тел: 0878882201

Тел: 054913638

E-mail: k.marinova@bazovo.com

Портфолио

Радостина Недялкова

Педагогически съветник

Тел: 0878353436

Тел: 054913400

E-mail: r.nedialkova@bazovo.com

Портфолио

Нора Станева

Психолог

Тел: 0876835550

Тел: 054913400

E-mail: n.staneva@bazovo.com

Портфолио

Светлозара Спасова

Старши учител

Тел: 0879214757

Тел: 054913400

E-mail: s.spasova@bazovo.com

Портфолио

Мария Николова

Старши учител

Тел: 0878460908

Тел: 054913400

E-mail: m.nikolova@bazovo.com

Портфолио

Виолина Кръстева

Старши учител

Тел: 0878882216

Тел: 054913400

E-mail: v.gineva@bazovo.com

Портфолио

Емилия Лаловска

Старши учител

Тел: 0879214717

Тел: 054913400

E-mail: e.lalovska@bazovo.com

Портфолио

Тодорка Върбанова

Старши учител

Тел: 0879214714

Тел: 054913400

E-mail: t.varbanova@bazovo.com

Портфолио

Елисавета Стойчева

Старши учител

Тел: 0879214713

Тел: 054913400

E-mail: e.stoyceva@bazovo.com

Портфолио

123