II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Учители

Павел Иванов Павлов

Директор

Тел: 0878400257

Тел: 054 913 400

E-mail: p.pavlov@bazovo.com

Калина Вълканова Маринова

Заместник-директор

Тел: 054 901505

Тел: 0878 882201

E-mail: k.marinova@bazovo.com

Радостина Кирилова Недялкова

Педагогически съветник

Тел: 087 835 3436

E-mail: r.nedialkova@bazovo.com

Нора Станева

Психолог

Тел: 087 683 5550

E-mail: n.staneva@bazovo.com

Светлозара Бисерова Спасова

Старши учител

Тел: 0879 214757

E-mail: s.spasova@bazovo.com

Мария Йорданова Николова

Учител ЦДО

Тел: 0878460908

E-mail: m.nikolova@bazovo.com

Виолина Кръстева Гинева

Старши учител

Тел: 0878 882216

E-mail: v.gineva@bazovo.com

Емилия Христова Лаловска

Старши учител

Тел: 0879 214717

E-mail: e.lalovska@bazovo.com

Тодорка Петкова Върбанова

Старши учител

Тел: 0879 214714

E-mail: t.varbanova@bazovo.com

Елисавета Атанасова Стойчева

Старши учител

Тел: 0879214713

E-mail: e.stoyceva@bazovo.com