II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Учители

Павел Павлов

директор

Тел: 0878400257

Тел: 054913400

E-mail: p.pavlov@bazovo.com

Портфолио

Калина Маринова

заместник-директор

Тел: 0878882201

Тел: 054913638

E-mail: k.marinova@bazovo.com

Портфолио

Радостина Недялкова

педагогически съветник

Тел: 0878353436

Тел: 054913400

E-mail: r.nedialkova@bazovo.com

Портфолио

Нора Станева

психолог

Тел: 0876835550

Тел: 054913400

E-mail: n.staneva@bazovo.com

Портфолио

Стефка Павлова

учител Iа клас

Тел: 0879454055

Тел: 054913400

E-mail: s.pavlova@bazovo.com

Портфолио

Татина Тодорова

учител в група за целодневна организация на учебния ден Iа клас

Тел: 0879214788

Тел: 054913400

E-mail: t.todorova@bazovo.com

Портфолио

Мариана Стойнева

учител Iб клас

Тел: 0878357923

Тел: 054913400

E-mail: m.stoineva@bazovo.com

Портфолио

Йорданка Тодорова

учител в група за целодневна организация на учебния ден Iб клас

Тел: 0879214756

Тел: 054913400

E-mail: y.todorova@bazovo.com

Портфолио

Ралица Стоянова

учител Iв клас

Тел: 0878353073

Тел: 054913400

E-mail: r.stoyanova@bazovo.com

Портфолио

Вера Станева

учител в група за целодневна организация на учебния ден Iв клас

Тел: 0879214795

Тел: 054913400

E-mail: v.staneva@bazovo.com

Портфолио

123