II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Учители

Павел Павлов

директор

Тел: 0878400257

Тел: 054913400

E-mail: p.pavlov@bazovo.com

Портфолио

Калина Маринова

заместник-директор

Тел: 0878882201

Тел: 054913638

E-mail: k.marinova@bazovo.com

Портфолио

Тодорка Върбанова

старши учител Iа клас

Тел: 0879214714

Тел: 054913400

E-mail: t.varbanova@bazovo.com

Портфолио

Румяна Йорданова

старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Iа клас

Тел: 054913400

E-mail: r.yordanova@bazovo.com

Портфолио

Румяна Илиева

старши учител Iб клас

Тел: 054913400

E-mail: r.ilieva@bazovo.com

Портфолио

Мариана Златкова

старши учител в група за целодневна организация на учебния ден Iб клас

Тел: 054913400

E-mail: m.zlatkova@bazovo.com

Портфолио

Ивалин Иванов

старши учител Iв клас

Тел: 054913400

E-mail: i.ivanov@bazovo.com

Портфолио

Мелин Мехмед

учител в група за целодневна организация на учебни ден Iв клас

Тел: 054913400

E-mail: m.mehmed@bazovo.com

Портфолио

Живка Ангелова

старши учител IIа клас

Тел: 054913400

E-mail: j.angelova@bazovo.com

Портфолио

Людмила Иванова

старши учител в група за целодневна организация на учебния ден IIa клас

Тел: 0878460892

Тел: 054913400

E-mail: l.karaivan@bazovo.com

Портфолио