II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Учители

Дианkа Костова Атанасова

домакин

Тел: 0878 882203

E-mail: d.atanasova@bazovo.com

Мариана Стефанова

завеждащ административна служба

Тел: 0877928518

Тел: 054913400

E-mail: m.stefanova@bazovo.com

Димитринка Братоева

технически изпълнител

Тел: 0879454056

Тел: 054913400

E-mail: d.bratoeva@bazovo.com