II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Учители

Татяна Янчева

старши учител математика и физика в прогимназиален етап

Тел: 054913400

E-mail: t.yancheva@bazovo.com

Портфолио

Лучия Ламбова

старши учител информационни технологии в прогимназиален етап

Тел: 0879607709

Тел: 054913400

E-mail: l.lambova@bazovo.com

Портфолио

Ася Попова

старши учител информационни технологии в прогимназиален етап

Тел: 054913400

E-mail: a.popova@bazovo.com

Портфолио

Димитринка Панова

старши учител география и икономика в прогимназиален етап

Тел: 054913400

E-mail: d.panova@bazovo.com

Портфолио

Рени Русева

учител история и цивилизации в прогимназиален етап

Тел: 054913400

E-mail: r.ruseva@bazovo.com

Портфолио

Радостина Недялкова

старши учител по химия и биология в прогимназиален етап

Тел: 054913400

E-mail: r.nedialkova@bazovo.com

Портфолио

Христомила Станева

старши учител музика в прогимназиален етап

Тел: 054913400

E-mail: h.staneva@bazovo.com

Портфолио

Борислав Борисов

старши учител физкултура в прогимназиален етап

Тел: 054913400

E-mail: b.borisov@bazovo.com

Портфолио

Недялка Митич

старши учител изобразително изкуство в прогимназиален етап

Тел: 054913400

E-mail: n.mitich@bazovo.com

Портфолио

Надежда Янчева

главен счетоводител

Тел: 054913400

E-mail: n.yancheva@bazovo.com

123