II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Графици

График за провеждане на контролни работи в прогимназиален етап през II учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График за провеждане на контролни работи в начален етап през II учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График за провеждане на класни работи в прогимназиален етап през II учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График на класните ръководители от прогимназиален етап за провеждане на час за консултиране на ученици, родители и за водене на задължителна документация през II учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График на класните ръководители от начален етап за провеждане на час за консултиране на ученици, родители и за водене на задължителна документация за II учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График на учителите на групите за целодневна организация на учебния ден за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и за водене на задължителна документация през II учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График на класните ръководители от прогимназиален етап за провеждане на час за консултиране по учебни предмети през II учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График на класните ръководители от начален етап за провеждане на час за консултиране по учебни предмети през II учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График за провеждане на контролни работи в прогимназиален етап през I учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График за провеждане на контролни работи в начален етап през I учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График за провеждане на класни работи в прогимназиален етап през I учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График на класните ръководители от начален етап за провеждане на час за консултиране на ученици, родители и за водене на задължителна документация за I учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График на класните ръководители от прогимназиален етап за провеждане на час за консултиране на ученици, родители и за водене на задължителна документация през I учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График на учителите на групите за целодневна организация на учебния ден за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и за водене на задължителна документация през I учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График на класните ръководители от начален етап за провеждане на час за консултиране по учебни предмети през I учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График на класните ръководители от прогимназиален етап за провеждане на час за консултиране по учебни предмети през I учебен срок, учебна 2023/2024 г.