II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Бюджет

Отчет към 31.01.2022 г.

Бюджет 2022 г.

Отчет към 31.03.2022 г.

Отчет към 30.04.2022 г.

Отчет към 31.05.2022 г.

Отчет към 30.06.2022 г.

Отчет към 31.07.2022 г.

Отчет към 31.08.2022 г.

Отчет към 30.09.2022 г.

Отчет към 31.10.2022 г.

Отчет към 30.11.2022 г.

Отчет към 31.12.2022 г.

123