II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Бюджет

Отчет към 31.08.2023

Отчет към 31.07.2023

Отчет към 30.06.2023

Отчет към 31.05.2023

Отчет към 30.04.2023

Отчет към 31.03.2023

Отчет към 28.02.2023

Отчет към 31.01.2023

Отчет към 31.12.2022 г.

Отчет към 30.11.2022 г.

Отчет към 31.10.2022 г.

Отчет към 30.09.2022 г.

Отчет към 31.08.2022 г.

Отчет към 31.07.2022 г.

Отчет към 30.06.2022 г.

Отчет към 31.05.2022 г.

Отчет към 30.04.2022 г.

123