II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Седмично разписание

1 Седмично разписание прогимназиален етап – 1 срок на учебната 2020/2021 година

2 Седмично разписание начален етап – 1 срок на учебната 2020/2021 година

3 дневно разписание 1 срок 20/21