II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Седмично разписание

Седмично разписание начален етап – II срок на учебната 2023/2024 година

Седмично разписание прогимназиален етап – II срок на учебната 2023/2024 година

График на учебния ден (дневно разписание) II срок 2023/2024 година

Седмично разписание прогимназиален етап – 1 срок на учебната 2023/2024 година

Седмично разписание начален етап – 1 срок на учебната 2023/2024 година