II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Седмично разписание

седмично разписание прогимназиален етап – 1 срок на учебната 2023/2024 година

седмично разписание начален етап – 1 срок на учебната 2023/2024 година

график на учебния ден (дневно разписание) 1 срок 2023/2024 година

123