II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Седмично разписание

седмично разписание прогимназиален етап – 2 срок на учебната 2022/2023 година

седмично разписание начален етап – 2 срок на учебната 2022/2023 година

график на учебния ден (дневно разписание) 1 срок 2022/2023 година

123