II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Анкета

1 Резултати от анонимна анкета за удовлетвореността на родителите на учениците от начален етап проведена на 27.11.2018 г.

2 Резултати от анонимна анкета за мнението на родителите на учениците от начален етап за начина на усвояване на целевите средства за подпомагане на храненето на учениците, проведена 4-8.01.2019 г.

3 Анкета диспенсъри