II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Анкети

Резултати от анонимна анкета за удовлетвореността на родителите на учениците от начален етап проведена на 27.11.2018 г.

Резултати от анонимна анкета за мнението на родителите на учениците от начален етап за начина на усвояване на целевите средства за подпомагане на храненето на учениците, проведена 4-8.01.2019 г.

Анкета диспенсъри