II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Учители

Теодора Стефанова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден

Тел: 0879214715

Тел: 054913400

E-mail: t.stefanova@bazovo.com

Портфолио

Вера Станева

Учител в група за целодневна организация на учебния ден

Тел: 0879214795

Тел: 054913400

E-mail: v.staneva@bazovo.com

Портфолио

Ивелина Чаушева

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден

Тел: 0878265371

Тел: 054913400

E-mail: i.chausheva@bazovo.com

Портфолио

Ивелина Костова

Ресурсен учител

Тел: 0878353426

Тел: 054913400

E-mail: i.kostova@bazovo.com

Портфолио

Нели Димитрова

Ресурсен учител

Тел: 0879214709

Тел: 054913400

E-mail: n.dimitrova@bazovo.com

Портфолио

Налян Чакърова

Логопед

Тел: 0879214796

Тел: 054913400

E-mail: n.saamieva@bazovo.com

Портфолио

Красимира Чепишева

Старши учител

Тел: 0879214786

Тел: 054913400

E-mail: k.chepisheva@bazovo.com

Портфолио

Дафинка Атанасова

Старши учител

Тел: 0879214793

Тел: 054913400

E-mail: d.s.atanasova@bazovo.com

Портфолио

Жанета Иванова

Старши учител

Тел: 0879214779

Тел: 054913400

E-mail: j.ivanova@bazovo.com

Портфолио

Вяра Йорданова

Старши учител

Тел: 0879214797

Тел: 054913400

E-mail: v.yordanova@bazovo.com

Портфолио

123