II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Учители

Веселина Георгиева

Учител в група за целодневна организация на учебния ден

Тел: 0879214727

Тел: 054913400

E-mail: v.georgieva@bazovo.com

Портфолио

Ралица Стоянова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден

Тел: 0878353073

Тел: 054913400

E-mail: r.stoyanova@bazovo.com

Портфолио

Румяна Йорданова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден

Тел: 0878353091

Тел: 054913400

E-mail: r.yordanova@bazovo.com

Портфолио

Елис Фуат

Учител в група за целодневна организация на учебния ден

Тел: 0879214723

Тел: 054913400

E-mail: e.salim@bazovo.com

Портфолио

Йорданка Тодорова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден

Тел: 0879214756

Тел: 054913400

E-mail: y.todorova@bazovo.com

Портфолио

Теодора Радева

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден

Тел: 0879214792

Тел: 054913400

E-mail: t.radeva@bazovo.com

Портфолио

Людмила Иванова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден

Тел: 0878460892

Тел: 054913400

E-mail: l.karaivan@bazovo.com

Портфолио

Яна Кубадинова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден

Тел: 0879214799

Тел: 054913400

E-mail: y.kubadinova@bazovo.com

Портфолио

Снежана Кубадинoва

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден

Тел: 0879214716

Тел: 054913400

E-mail: s.kubadinova@bazovo.com

Портфолио

Мелин Мехмед

Учител в група за целодневна организация на учебния ден

Тел: 0896574003

Тел: 054913400

E-mail: m.mehmed@bazovo.com

Портфолио

123