II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Учители

Ивалин Иванов

Старши учител

Тел: 0879214752

Тел: 054913400

E-mail: i.ivanov@bazovo.com

Портфолио

Румяна Илиева

Старши учител

Тел: 0878460891

Тел: 054913400

E-mail: r.ilieva@bazovo.com

Портфолио

Живка Ангелова

Старши учител

Тел: 0879455096

Тел: 054913400

E-mail: j.angelova@bazovo.com

Портфолио

Пепа Колева

Старши учител

Тел: 0879214781

Тел: 054913400

E-mail: p.koleva@bazovo.com

Портфолио

Елена Боянова

Старши учител

Тел: 0879214747

Тел: 054913400

E-mail: e.boqnova@bazovo.com

Портфолио

Румяна Савова

Старши учител

Тел: 0879214787

Тел: 054913400

E-mail: r.savova@bazovo.com

Портфолио

Анелия Веждарова

Старши учител

Тел: 0879214733

Тел: 054913400

E-mail: a.vezhdarova@bazovo.com

Портфолио

Йорданка Маринова

Старши учител

Тел: 0879214780

Тел: 054913400

E-mail: y.marinova@bazovo.com

Портфолио

Стефка Павлова

Старши учител

Тел: 0879454055

Тел: 054913400

E-mail: s.pavlova@bazovo.com

Портфолио

Мариана Стойнева

Старши учител

Тел: 0878357923

Тел: 054913400

E-mail: m.stoineva@bazovo.com

Портфолио

123