II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Учители

Пепа Колева

старши учител IIб клас

Тел: 0879214781

Тел: 054913400

E-mail: p.koleva@bazovo.com

Портфолио

Мария Вакова

учител в група за целодневна организация на учебния ден IIб клас

Тел: 054913400

E-mail: m.vakova@bazovo.com

Елена Боянова

старши учител IIв клас

Тел: 054913400

E-mail: e.boqnova@bazovo.com

Портфолио

Илияна Йорданова

учител в група за целодневна организация на учебния ден IIв клас

Тел: 054913400

E-mail: i.yordanova@bazovo.com

Портфолио

Стефка Павлова

старши учител IIIа клас

Тел: 0879454055

Тел: 054913400

E-mail: s.pavlova@bazovo.com

Портфолио

Татина Тодорова

учител в група за целодневна организация на учебния ден IIIа клас

Тел: 054913400

E-mail: t.todorova@bazovo.com

Портфолио

Мариана Стойнева

старши учител IIIб клас

Тел: 0878357923

Тел: 054913400

E-mail: m.stoineva@bazovo.com

Портфолио

Йорданка Тодорова

старши учител в група за целодневна организация на учебния ден IIIб клас

Тел: 054913400

E-mail: y.todorova@bazovo.com

Портфолио

Ралица Стоянова

учител IIIв клас

Тел: 054913400

E-mail: r.stoyanova@bazovo.com

Портфолио

Вера Станева

учител в група за целодневна организация на учебния ден IIIв клас

Тел: 054913400

E-mail: v.staneva@bazovo.com

Портфолио