II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

История на училището

През учебната 1920/1921 година Висшият педагогически  курс в град Шумен се обявява като самостоятелен учителски институт за прогимназиални учители. За неговите практически нужди се създава специално прогимназиално училище под името Шуменска държавна образцова прогимназия.

До учебната 1927/1928 г. носи името „Образцова прогимназия”. Когато другите две прогимназии в града – девическата и мъжката се превръщат в смесени, „Образцова прогимназия” започва да се нарича „Трета народна смесена образцова прогимназия” . Тя  служи като основна база на института.

През 1943 година учителският съвет решава патронът на института „Д-р Петър Берон” да бъде и патрон на прогимназията.    

През януари 1951 година със заповед на Околийския народен съвет на отдел „Народна просвета” се създава VІІІ начално училище за децата на Добруджанския квартал. Двете училища съжителстват в нова учебна сграда. Това налага VІІІ начално училище  да се слее с Третата  народна смесена образцова прогимназия с новото име ІІ Единно Основно Базово Училище „Д-р Петър Берон”.

Училището се настанява в нова сграда, построена на „Широка поляна” в Добруджанския квартал по план на арх. Иван Чалъков, завърнал се от Чехия.

През 1953 година се завършват всички класни стаи в сутерена, а в следващата година се довършва изграждането, построяват се географска площадка, физкултурно игрище, цветни градини и малък участък за опитно поле на учениците от начална степен. Всичко това става с помощта на учители, ученици и родители. От 1960 година училището има вече и голям физкултурен салон.   
Още от създаването си  ІІ Основно Училище “Д-р Петър Берон” – Шумен винаги е било база за  хоспитиране и практика на много учители от цялата страна, получили висшето си образование в ШУ “ Епископ Константин Преславски”.  Тази практика продължава и днес.

В училището, известно като “базово”,  днес работят 50 висококвалифицирани и уважавани сред обществеността педагози, които обучават и възпитават ученици от І до VІІ клас.

Неизброими са призовите места и наградите от местни и републикански състезания и олимпиади.

Училището работи по различни проекти, свързани с обучението на талантливи ученици, с извънкласната дейност, със спорта и др.

Откакто от 2020 година община Шумен организира централизиран прием в 1 клас, училището ни е най-предпочитаното от родителите в гр. Шумен.