II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Прием

Свободни места за ученици към 19.09.2023 г.

презентация II ОУ „Д-р П. Берон“ 2022