II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Прием

Прием 1 клас 2022/23

Прием 1 клас 2021/22

Свободни места за ученици към 28.09.2020 г.