II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Училищни учебни планове

Учебен план 1а 23/24

Учебен план 1б 23/24

Учебен план 1в 23/24

Учебен план 2а 23/24

Учебен план 2б 23/24

Учебен план 2в 23/24

Учебен план 3а 23/24

Учебен план 3б 23/24

Учебен план 3в 23/24

Учебен план 3г 23/24

Учебен план 4а 23/24

Учебен план 4б 23/24

Учебен план 4в 23/24

Учебен план 5а 23/24

Учебен план 5б 23/24

Учебен план 5в 23/24

Учебен план 6а 23/24

Учебен план 6б 23/24

Учебен план 6в 23/24

Учебен план 7а 23/24

Учебен план 7б 23/24

Учебен план 7в 23/24

Система от символи на качествени показатели,които определят степента на постигане на очакваните резултати от обучението на учениците от I,II и III клас за учебната 2023/2024 година