II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Училищни учебни планове

Учебен план 1а 20/21

Учебен план 1б 20/21

Учебен план 1в 20/21

Учебен план 2а 20/21

Учебен план 2б 20/21

Учебен план 2в 20/21

Учебен план 2г 20/21

Учебен план 3а 20/21

Учебен план 3б 20/21

Учебен план 3в 20/21

Учебен план 3г 20/21

Учебен план 4а 20/21

Учебен план 4б 20/21

Учебен план 4в 20/21

Учебен план 4г 20/21

Учебен план 5а 20/21

Учебен план 5б 20/21

Учебен план 5в 20/21

Учебен план 6а 20/21

Учебен план 6б 20/21

Учебен план 6в 20/21

Учебен план 7а 20/21

Учебен план 7б 20/21

Учебен план 7в 20/21

Система от символи на качествени показатели,които определят степента на постигане на очакваните резултати от обучението на учениците от I,II и III клас за учебната 2020/2021 година

123