II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Училищни учебни планове

Учебен план 1а 22/23

Учебен план 1б 22/23

Учебен план 1в 22/23

Учебен план 2а 22/23

Учебен план 2б 22/23

Учебен план 2в 22/23

Учебен план 2г 22/23

Учебен план 3а 22/23

Учебен план 3б 22/23

Учебен план 3в 22/23

Учебен план 4а 22/23

Учебен план 4б 22/23

Учебен план 4в 22/23

Учебен план 4г 22/23

Учебен план 5а 22/23

Учебен план 5б 22/23

Учебен план 5в 22/23

Учебен план 6а 22/23

Учебен план 6б 22/23

Учебен план 6в 22/23

Учебен план 7а 22/23

Учебен план 7б 22/23

Учебен план 7в 22/23

Система от символи на качествени показатели,които определят степента на постигане на очакваните резултати от обучението на учениците от I,II и III клас за учебната 2022/2023 година

123