II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Формуляри за изтегляне

заявление за прием на ученици през учебната година

заявление за разрешаване на отсъствиея на ученик до 3 дни от кл. р-тел по семейни причини

заявление за разрешаване на отсъствиея на ученик до 7 дни от директора по семейни причини

заявление за издаване на дубликат

заявление за признаване на клас

123