II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Назад

Културните пространства на Шумен – ДКТ „В. Друмев“ и Симфониета Шумен -място за духовно израстване на учениците от прогимназиален етап на II ОУ „Д-р П. Берон“

публикувано на: 10 ян. 2024

  През учебната 2023/2024 година стартирахме една уникална за България инициатива съвместно с Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ и Симфониета Шумен. Тези две културни средища отвориха вратите си за нашето стогодишно училище за едно новаторско образователно предизвикателство, наречено „учене чрез преживяване“, което има за цел учениците да придобият знания чрез преживяване извън училище в културна среда.

Шумен е града, в който се е провело първото театрално представление в България. Водени от възрожденския дух ученици от V, VI и VII клас, учителите по Български език и литература Красимира Чепишева, Цветана Грозева и Ирина Георгиева и актьорите от ДКТ – „Васил Друмев“, накараха литературните творби да оживеят. С много ентусиазъм и артистичност, те ни пренесоха в гурбетчийския живот на Елин-Пелиновите герои от разказа „Косачи“. По завладяващо интересен начин пресъздадоха и фолклорната легенда „Господ и дяволът правят света“. Разкриха ни тайните на Мелпомена, сизифовия труд и танталовите му мъки, чрез които запалиха олимпийския огън и възрожденския дух на едно ПЪРВО театрално училище.

Концертната зала „Проф. Венета Вичева“ пък се превърна в иновативна класна стая по музика. Музикантите от Симфониета Шумен, по атрактивен начин нагледно  демонстрираха пред учениците как изглеждат и звучат медните и дървени духови музикални инструменти.

Още новини