II ОУ "Д-р Петър Берон"

Помогни ми да те возвися!

100 години - Традиции в образованието

Назад

Призови места за наши ученици на национален конкурс

публикувано на: 27 май 2019

Наши ученици, водени от г-н Стоян Митев, бяха наградени на 24-то издание на националния конкурс за мултимедийни презентации “Природата-моето вдъхновение”.

Първо място
Радостина Иванова Михайлова-VІв
Виктория Добромирова Жечева-VІв
Рая Даниелова Тодорова-VІв

Второ място
Александра Ивкова Стойчева-VІб
Мира Богданова Ангелова-VІб

Трето място
Айлин Бедатова Хюсеинова-VІб
Полина Миленова Иванова-VІб

Още новини

123